Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, July 13, 2012

Today in Rome / I Rom i dag


I went to Santa Prassede to look at the beautiful 9th century gold mosaics...
Jag var till Santa Prassede och tittade på de vackra guldmosaikerna från 800-talet...Theodora Episcopa, female bishop on the left. I'm guessing there haven't been more of those in Italy since the 9th century.
Theodora, kvinna och biskop till vänster. Har nog inte hänt sedan 800-talet i Italien.Santa Maria Maggiore, more gold:Mini cars


Tired salesperson. Oh no, not another tourist!
Trött försäljare. Åh nej, inte en turist till!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig