Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, July 15, 2012

Fun in the Vatican - nuns and carousels / Nunnor och karuseller i Vatikanen


What do you think people do for fun in the vatican at night? 
Pray?
Vet ni vad folk gör för något kul i Vatikanen om nätterna?
Ber?


Wrong! There are carousels and markets and nuns having fun and you can buy hair thingies and tiaras and I did!
FEL! Det finns karuseller och marknad och nunnor som har skoj och man kan köpa hårprydnader och tiaror och det gjorde jag!Then I said byebye to Rome for this time and got ready for my trip to another place in Italy...
Sedan sa jag hej till Rom för denna gång och gjorde mig redo för en resa till ett annat ställe i Italien...

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig