Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, July 15, 2012

A cool Rimini butterfly and the sunset / En tuff fjäril i Rimini och solnedgången


At first I thought this butterfly was a tiny bird..!
Först trodde jag denna fjäril var en liten fågel..!Now the sun is setting; time to go for another walk on the beach.
Nu håller solen på att gå ned; dags att ta en till strandpromenad.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig