Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, April 10, 2012

Madicken, the incredible flying kitten / Madicken, den otroliga flygande kattungen

My sister's kitten Madicken believes she can fly (even when a person isn't dangling things above her head) and I'm starting to believe her too after having watched her jump straight up onto very tall pieces of furniture this weekend. Here's a gif showing some of the action today.
Min systers kattunge Madicken tror hon kan flyga (även när det inte är någon som viftar med grejer ovanför huvudet på henne) och jag börjar tro det själv efter att ha sett hennes bravader denna helg, hur hon hoppat rakt upp på väldigt höga möbler m.m. Så här såg det till exempel ut tidigare i dag.

maker gif


I also learnt that it is possible to work with a kitten on top of your head.
Jag fick också lära mig att det faktiskt går att jobba med en kattunge på huvudet.
fotograf Maria-Thérèse Andersson Härnösand, Sundsvall, afiori, www.afiori.com

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig