Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, April 11, 2012

Easter pics - party in the forest, kittens and deer and family / Påsken som gick - skogskalas, kattungar, rådjur och släkt


You've already met my sister's kittens Madicken and Saga who came to celebrate Easter with us...
Ni har redan sett min systers kattungar Madicken och Saga som kom och firade påsk med oss...

photo by Louise
...with our mum and aunts and everyone had a party. This is me at a forest partay, please note my Easter bunny gloves...
...hos mamma och våra mostrar och alla hade kalas. Här sitter jag på skogskalas, märk väl påskharevantarna...


...we were also served delicious fika by Olle and Marianne while the kittens enjoyed a theatrical performance by birds outside the window.
...vi fick också delikat fika hos Olle och Marianne medan kattungarna njöt av fågelteater från fönsterbrädet.
Then there was the forest-and-indoor party at my aunt Majn's place and we were served two kinds of cake...
Sedan var det skogs-och-inomhuskalas hos min moster Majn och vi fick två sorters tårta...

my favourite


Gunnar taught my sister about whiskey.
Gunnar lärde min syster saker om whiskey.


Outside my mum's house there were beautiful deer (check my earlier post as well). Easter was super nice!
Utanför mammas hus fanns vackra rådjur (se även mitt tidigare inlägg). Påsken var jättefin!
fotograf Sundsvall Maria-Thérèse Andersson 070-572 99 35
fotograf Härnösand naturfotograf bröllopsfotograf konstnär
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig