Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, February 9, 2012

Random things from today / Dagens diverse


Today I'm working on a translation, replying to e-mails about wedding photography and other assignments, watching the beautiful sunshine do a shadow play on the wall...
I dag jobbar jag med en översättning, svarar på mail om bröllopsfotografering och andra uppdrag, tittar på vackert solsken som leker skuggleken på väggarna...Took a semla break to up my energy a bit... Daydreamed about winning the lottery or a casino jackpot after ending up on an online poker site, decided to buy a scratch ticket instead. How it went? Bah humbug.
Tog en semlepaus för att få upp energin lite... Dagdrömde om att vinna på lotto eller få jackpot på något glammigt casino efter att jag råkat hamna på en sida om online poker. Bestämde mig för att köpa en trisslott i stället. Hur det gick? Se nedan. Bleh.


Went on a short walk, bought that semla I had earlier in this post, met a little barking poodle and patted his head until his human had finished shopping, making poodle hush up and people happier. Plus he had very soft, frilly fur.
Gick en kort promenad, köpte den där semlan jag åt tidigare, stötte på en liten skällande pudel och klappade honom på huvudet tills hans människa handlat klart så att han höll tyst och omgivningen blev lite trevligare för andra människor. Plus att han hade himla mjuk, krullig päls.


Now, where was I... Oh, the translation job, far from finished. I should get back to that now.
Vad höll jag på att prata om... Jo, översättningsjobbet, långt ifrån klart. Härmed återgår jag till det.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig