Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, February 1, 2012

An open mouth is the new black / En öppen mun är det nya svarta

All of these 47 images are from one single magazine, except the mobile pics of me which are my artistic interpretation of the observations I made. WHY are all their mouths open, why?
Alla dessa 47 bilder kommer från en enda tidning, utom mobilbilderna på mig som får utgöra min konstnärliga tolkning utifrån mina observationer. VARFÖR gapar alla, varför?
photos from Elle magazine Sweden, February 2012

An actress pal of mine on Facebook has made the same observation and posted this on my wall:
En skådespelarpolare på Facebook hade gjort samma observation och lade ut detta på min sida:Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig