Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, February 22, 2012

More double exposures from the same roll / Fler dubbel- exponeringar från samma rulle

I posted the first ones yesterday. They are all unaltered except for resizing and adding my url.
Jag la ut de första bilderna i går. Dessa bilder är inte omgjorda i efterhand utom att jag krympt storleken och lagt till mitt www.
Isn't it strange how the house and curtains in one photo line up with the drapes (with tassels) in the "bottom" photo?!
Märkligt hur huset och gardinerna i ena bilden här passar perfekt med draperiet med tofsar i den "underliggande" bilden?!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig