Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, February 25, 2012

Opening of dance performance Great Expectations / Premiär för Norrdans Great Expectations


Last night I went to the premiere of Great Expectations with dance company Norrdans, choreographed by Gustavo Ramirez Sansano, and had such a great time. The performance lasted about 60 minutes without intermission and the sheer physicality of it was impressing but I also think it told a story without words in a really great way. It made me think about the myth of Persephone, of spring versus winter, life vs death, standing still (not choosing) or moving (choosing). There were lots of doors and rooms used in the performance and I was surprised sometimes when the characters seemed nervous about choosing a door but then entered it as if they didn't care, like when people just let life happen because they don't know how to choose. My interpretation ;)

I går kväll var jag på premiären av Norrdans Great Expectations och det var verkligen jättebra. Föreställningen var 60 minuter lång utan paus och bara det rent fysiska var imponerande men det var också som en riktigt bra berättelse som berättades utan ord. Jag tänkte på myten om Persephone, hon som måste vara i underjorden när det är vinter men det blir vår när hon kommer fram, om liv - död, att stå stilla (inte välja) eller röra sig framåt (välja). Det var en massa dörrar med i föreställningen och jag blev förvånad ibland när personerna verkade ha ångest över att gå genom en dörr (eller inte kunde komma in) men sedan gick de bara in som det inte spelade någon roll, ungefär som när folk bara låter livet knalla på för att de inte vet hur de ska välja. Det var min tolkning i alla fall ;)


these three photos were taken by Bengt Wanselius for Norrdans

photos of me taken by Jan K Persson and Bente Rolandsdotter

Afterwards there was a toast and a bit of a *cough* V.I.P. dinner. The ceiling was full of balloons :)
Efteråt blev det en skål och vissa *host host* blev bjudna på en tjusig middag i teaterfoajén vars tak var fullt av ballonger :)


I've translated the greater part of the text in the autumn 2012 programme :) 
Det är jag som översatt största delen av texten i höstprogrammet för 2012 :)After the dinner, we grabbed our balloons and partied... I even dared to dance along with the professional dancers because they all danced like craaazy anyway after their work was done...
Efter middagen tog vi våra ballonger och gick på efterfest... Jag vågade faktiskt dansa lite tillsammans med proffsen för de dansade galet ändå efter att de jobbat färdigt... 


It was a really lovely night and I'm happy to say I'm going to another performance tomorrow!
Det var en fantastisk kväll och jag är jätteglad att jag ska se föreställningen igen i morgon kväll!

Great Expectations
Koreografi: Gustavo Ramirez Sansano, Scenografi: Luis Crespo Portero, Kostymdesign: Diego Tortelli Dansare: Norrdans
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig