Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, February 12, 2012

Cake party on a winter beach in Härnösand, hilltop adventures and having my portrait painted / Kakkalas på vinterstrand, vårdkasäventyr och att bli avmålad


It's not every day I go to a cake partay on a beach in the middle of winter! I woke up with lots of excess energy today and basically needed to run around in the snow - even though I really don't like snow or winter -  so I called my bestfriend and she and her little daughters joined me. We had a large box filled with goodies like semlas and macarons and my friend had made hot chocolate...

Det är inte var dag jag åker på kakkalas på stranden mitt i vintern! Vaknade med en massa överskottsenergi och behövde springa runt i snön i dag - trots att jag avskyr vinter och snö - så jag ringde min bästakompis och hon och hennes två små flickor följde med. Vi hade en tårtkartong full av godsaker som semlor och macarons och min kompis hade gjort varm choklad... 
We could see the sea! No ice!
Vi kunde se havet! Ingen is! The littlest one had cold feet and said we should fika in some nice indoors place instead. (Usually that is my line.) However, we then went up a hilltop where you could see Härnösand far, far below and where people were skiing. We slid down a slope on our butts.
Den minsta hade kalla fötter och tyckte att vi kunde fika inomhus i stället på något fint ställe. (Brukar vara min replik annars.) Vi åkte dock upp på Vårdkasen och kunde se Härnösand långt där nere och folk som åkte skidor. Vi åkte däremot på rumporna nedför en liten backe. 


Then my friend made spaghetti and painted my portrait! She goes to art school and just drew me from life; it's not finished yet but I was very impressed.
Sedan kokade min vän spaghetti och målade av mig! Hon går konstskola och ritade av mig medan jag satt där; det är inte klart än men jag var riktigt imponerad.
Härnösand turism skidåkning Vårdkasen tourism utsikt fotograf
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig