Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, February 17, 2012

afiori 3 years old today! Happy Birthday to my business! / afiori fyller 3 i dag! Grattis mitt företag!


Today it is 3 years since I started my own business www.afiori.com, working full-time as an artist, writer, translator, photographer, freelance journalist, blogger and occasional movie vampire! Here are a few of the most important and fun things that have happened so far.
I dag är det tre år sedan jag startade mitt företag www.afiori.com och började jobba heltid som konstnär, skribent, fotograf, översättare, frilansjournalist, bloggare och då och då som filmvampyr! Här är några av de viktigaste och roligaste saker som hänt hittills. 


Shortly after I started my business I was contacted by Sony Pictures and asked if they could use 11 of my images (photographs and collages) in a Hollywood movie called The Roommate, starring none other than one of my favorite actresses, Leighton Meester. I had been tying bows in my hair for a year and a half to mimic her character in Gossip Girl. Very surreal experience. One of my collages now hangs above her bed in the movie and you can also see more of my work on the walls.

Kort efter att jag startade mitt företag blev jag kontaktad av Sony Pictures som frågade om de fick använda 11 av mina bilder (fotografier och collage) i en Hollywoodfilm som skulle heta The Roommate med ingen mindre än Leighton Meester, en av mina favoritskådisar, i huvudrollen. Jag hade knutit rosetter runt huvudet i ett och ett halvt år inspirerad av hennes rollfigur i Gossip Girl. Nu kan man se ett av mina collage hänga ovanför hennes säng i filmen och man ser även fler av bilderna på andra väggar. 


I've been lucky enough to receive a lot of attention in the press, not just when something special happens like this thing about the movie but also when I exhibit my work and when I've been interviewed by newspapers and on the radio about my work in general, what it is that I do, how I create my images and what it's like to work creatively full-time.
Jag har haft turen att få mycket uppmärksamhet i media, inte bara när något särskilt har hänt som detta med filmen utan även för mina egna utställningar. Tidningar och radio har intervjuat mig rent allmänt om mitt jobb flera gånger, hur jag skapar mina bilder, hur det är att jobba kreativt på heltid. 

Maria-Thérèse Sommar

I've been photographed by talented Mårten Englin for a review in large newspaper Sundsvalls Tidning and by Hanna Persson for Yippie magazine (right). Check my Press section to read reviews and interviews.
Jag har bland annat blivit avporträtterad av duktiga Mårten Englin för Sundsvalls Tidning (vänster) och Hanna Persson för Yippie (höger). Hon jobbar numera åt DN. Titta på min Press-sida om ni vill läsa intervjuer och recensioner.

Maria-Thérèse Sommar

Most fun of all was my exhibition opening in Stockholm in November 2010. At first I was nervous no one would come except for the 10 or so people I expected... but hundreds of people came that afternoon. The gallery ran out of cups (250 of them) in a couple of hours. I received beautiful flowers from friends like Frida Walström of Vintagesmulor, author Bodil Malmsten, a teeny tiny camera from Tommy Östlund, my mum and sister and her boyfriend came, I met bloggers LadyFi and Skatan in real life for the first time... I came home early the next morning after a long bus ride, very happy, carrying loads of flowers.

Roligast hittills var mitt vernissage i Stockholm i november 2010. Först var jag rädd att det inte skulle komma fler än de cirka 10 personer som jag visste var på gång, men det kom flera hundra personer den eftermiddagen. Galleriet fick slut på plastmuggar (250 st) inom ett par timmar. Jag fick jättefina blommor från vänner som Frida Walström på Vintagesmulor, Bodil Malmsten på finistere.se, en pytteliten kamera av Tommy Östlund, min mamma och syster och hennes kille kom, jag träffade bloggarna LadyFi och Skatan för första gången på riktigt... Och jag kom hem tidigt nästa morgon efter att ha åkt buss länge, väldigt glad och med famnen full av blommor. 


Another wonderful thing was when I was hired by artistic director Mira Helenius Martinsson to create the poster for ballet company Norrdans. I photographed their dancers, painted everything but the young man and it was great fun to see my poster in very large sizes around town and on the wall of the theatre. 
En annan jätterolig sak var att få göra en affisch åt Norrdans, anlitad av konstnärliga ledaren Mira Helenius Martinsson. Jag fotograferade dansarna, målade allt utom killen och det var så kul att se affischen i jättestort format på stan och på teaterns vägg. 

Maria-Thérèse Sommar
photos of me by Hanna Persson and Johanna Marteleur
The production has been on tour in Sweden so it's been seen in lots of places. I loved going to the premiere and seeing that my poster actually matched what happened on stage and the colours they had used - none of which was clear by the time I made the poster image!
Schakt och Feeding Monsters har turnerat i Sverige så affischen har synts på många ställen. Det var fantastiskt roligt att gå på premiären och se att affischen dessutom passade till färgerna på scenen och till hur föreställningen var - vilket inte alls gick att veta så tidigt som jag gjorde affischen. 

Maria-Thérèse Sommar, affisch för Norrdans

Maria-Thérèse Sommar

I've travelled to Italy and Paris to take photographs such as these...
Jag har rest till Italien och Paris för att ta fotografier som dessa...

Maria-Thérèse Sommar

There are plenty of motifs nearby as well, my aunt's garden, my mum's birds, my sister's hand...
Det finns förstås många fina motiv på nära håll också, min mosters trädgård, mammas fåglar, lillasysters hand...

Maria-Thérèse Sommar

Maria-Thérèse Sommar

I've published my first book, an illustrated poetry book, performed at a poetry festival and two of my collages have been published in a book by Chronicle.
Jag har gett ut min första bok, en illustrerad diktbok, uppträtt på Härnösands poesifestival och två av mina collage har publicerats i en bok av amerikanska förlaget Chronicle books.

One of the most surprising things was when I was style blogged on Trust Your Style. Who, what, me?
En av de mest överraskande sakerna var att bli stilbloggad på Trust Your Style. Vem, vad, jag?


Also, to suddenly play the part of a vampire in a vampire movie musical and perform at a festival.
Och att plötsligt spela vampyr i en vampyrmusikalfilm och uppträda på Stadsfesten i Härnösand.


It's been a lot of fun, a lot of hard work and worries and learning and meeting new people and travelling and working some more. If you need a photographer, translator, proofreader, writer, traveller, artist, vampire, fika expert you know where to find me! At www.afiori.com - since 2009. I shall now return to my cake and balloon party.
Det har varit mycket kul, mycket hårt jobb och oro och äntligen lära mig själv saker och träffa nya människor och resa och jobba lite till. Den som behöver en fotograf, översättare, korrekturläsare, konstnär, skribent, resenär, vampyr, hemsidefixare och fikaexpert vet var jag finns! På www.afiori.com - sedan 2009. Nu ska jag återgå till mitt tårtkalas med ballonger. 


Happy Birthday afiori!Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig