Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, February 20, 2012

Masquerade

 


(Without the mask, I was just a regular vampire princess. With the mask, I was a cat. I taught the children about monsters.)
(Utan mask var jag bara en vanlig vampyrprinsessa. Med masken på var jag katt. Jag lärde barnen grejer om monster.)

Fishing for sweets

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig