Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, November 3, 2011

Hello kitteh


It's Apa the cat again! I went and talked to him last night after I sucked at a photo shoot for the first time. He sat down like this:
Det är katten Apa igen! Jag gick och snackade med honom i går kväll efter att jag för första gången misslyckats med en fotografering. Han satte sig ned så här:


- Alright, lady, talk to me. Snacka med mig, bruden.

- Well, you see, I was photographing this beautiful person and failed and it started to get dark outside and I'll try again tomorrow but it really sucks that I failed today.
Jo alltså jag skulle fotografera en jättefin person och misslyckades och det blev mörkt för tidigt och jag kan försöka igen i morgon men det verkligen suger att jag misslyckades i dag.


- Listen, honey, everyone fails sooner or later. Continue tomorrow and I'm sure it'll be purrfect. 
- Hörrödu, raring, förr eller senare misselyckas vi alla. Fortsätt i morgon så blir det säkert purrrfekt.
- Ok, Apa.

- You also need to chill a bit more. Du får ta och chilla lite.


As usual, he was right. I took some really good portraits today even though I have an entire season with barely any light working against me. Han hade som vanligt rätt. Bilderna satt där de skulle i dag med en hel del bra porträtt trots att jag har en hel ljusfattig årstid emot mig. 


* photo of me and Apa taken by Margareta


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig