Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, November 18, 2011

A bit of perspective / Lite perspektiv

Me on the phone with my mum, to be read in teary voice: Mommyyy I lost a filling :(
Mother's reply: Well be glad you didn't lose a foot!
Me: ?
Mum: Or an arm! That would have been worse. A tooth is nothing.
Me: Well it wasn't even my tooth, it was a little piece of plastic that fell out.
Mum: There you go. 
Jag i telefon med mamma, läs med lipig röst: Mamma jag har tappat en lagning :(
Mamma: Vilken tur att du inte har tappat en fot!
Jag: ?
Mamma: Eller en arm! Det hade varit värre. En tand är väl ingenting.
Jag: Ja, det var ju inte ens en tand utan en liten plastbit som lossnade.
Mamma: Ja just det! 

photo by mum

I often wish I were as tough as my mum. That's me as a baby because whenever something happens I'm this little again.
Jag önskar ofta att jag vore lika tuff som mamma. Det där är jag som bebi för när det händer något händer det att jag blir så här liten igen. 


And that's my mum, photo by me!
Och det där är mamma, foto taget av mig!Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig