Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, October 5, 2011

Talented people: Moa Romanov Strinnholm and Johanna MarteleurThis week I'm part of arranging Moa Romanov Strinnholm's first exhibit, here in Härnösand, and today I drove her artwork and her to the gallery space. I'm really glad I discovered Moa's blog maybe a year ago because she is incredibly talented and hard-working. I'm going to put some links at the end of this post.
Denna vecka är jag med och arrangerar Moa Romanov Strinnholms första utställning, i Konsthallen (Galleriet) här i Härnösand, och i dag körde jag hennes konst och henne själv dit. Jag är verkligen glad att jag hittade hennes blogg för kanske ett år sedan för hon är oerhört begåvad och jobbar hårt. Kommer att lägga några länkar i slutet av det här inlägget. 


The opening is on Friday at 7 p.m. and we've had a huge response on Facebook with lots of people signing up for the event, and at the art society's website, since Moa and I linked to them yesterday. I think everyone in Härnösand should come and everyone else too.
Det är vernissage nu på fredag den 7/10 kl 19 och vi har fått ett enormt gensvar på konstföreningens hemsida och på Facebook, där mängder av personer tackat ja till evenemanget sedan Moa och jag länkade i går. Jag tycker att alla i Härnösand ska komma och alla andra också. Alla som vill kommer att knalla vidare till ett av stadens andra etablissemang efteråt, vid kl 21.


Moa is self-taught and has only been painting for about 3,5 years.
Moa är självlärd och har bara målat i cirka 3,5 år.


As for her pink-haired friend and helper; her name is Johanna Marteleur and she is a singer who also runs a vegan blog and came from Stockholm to support Moa before the exhibition. I've listened to her music online and when I asked how long she's been recording songs she said "oh, not very long, about a month now". A month? Are you freaking kidding me? And Moa has been painting for three years?
Vad gäller hennes rosahåriga vän och medhjälpare; hon heter Johanna Marteleur och är sångerska, driver en veganblogg och reste hit från Stockholm för att stötta Moa inför utställnigen. Jag har lyssnat på hennes musik via internet och när jag frågade hur länge hon sysslat med musik och spelat in sa hon "inte så länge, kanske en månad ungefär". En månad? Alltså skämtar du? Och Moa har målat i tre år?

LINKS / LÄNKAR

the art society website where I've added my press release / a mini interview with Moa
konstföreningens hemsida där ni kan läsa mitt pressmeddelande / en miniintervju med Moa

Moa's blog. Swedish, English, photos.

Johanna Marteleur's songs

and Johanna's blog (Swedish)


I have a feeling Friday night will be lots of fun! Jag har en känsla av att fredag kväll kommer att bli kul!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig