Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, October 3, 2011

The yellowest tree in Härnösand / Det gulaste trädet i Härnösand


I sometimes pass this tree and find its coherent colour amazing. It even has its own Facebook page with a map now so you can "check in" when you're next to the tree!
Ibland går jag förbi det här trädet och tycker att dess jämngula färg är fenomenal. Numera har trädet sin egen Facebooksida  med karta så man kan "checka in" när man är vid trädet!


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig