Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, October 7, 2011

Gala night! Ballet party! Opening night of Schakt and Feeding Monsters... and my ballet poster

Maria-Thérèse Sommar
photo by Hanna Persson

I know I've blogged about my ballet poster a hundred times already. Tonight was opening night and I actually got to see the performances for the first time. They were wonderful! Very moving. And - my poster image (photo + painting) fit SO well! I couldn't believe it when the lights started streaming down onto the stage in a sort of golden, bronze shade, just the way I'd painted it. The director of the ballet company even said she couldn't believe my intuition. Going to bed now, very late, very happy and very proud.


Jag vet att jag har bloggat hundra gånger om min affischbild till Norrdans föreställningar Schakt och Feeding Monsters. I kväll var det premiär och jag fick äntligen se föreställningarna. De var fantastiska! Väldigt rörande. Och - min affischbild (foto + målning) passade SÅ bra! Trodde knappt det var sant när ett guldaktigt ljus strömmade ned över scenen precis som jag hade målat. Norrdans chef sa till och med att hon trodde inte det var sant hur klockren min intuition hade varit. Nu går jag och lägger mig, väldigt sent, väldigt glad och väldigt stolt.


photo by Hanna Persson

Maria-Thérèse Sommar
Mirror shot with two of my little vampire movie pals who were also there!
Spegelfoto med två av mina små vampyrfilmskamrater som var där!

ballet party afterwards!

Maria-Thérèse Sommar

taken yesterday by Johanna Marteleur

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig