Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, October 9, 2011

Art everywhere, me on TV, two exhibitions and a vampire / Konst överallt, jag själv på TV, två utställningar och en vampyr

This has been an incredibly intense, fun week! First the ballet premiere; then I had great fun working with the art society to prepare Moa Strinnholm's first exhibition. Here's me on the TV4 news introducing the exhibition since I was responsible for press contacts.You'll see several of her pieces in the clip.  (In English, I'm saying: "We're not exhibiting her work because she is so young but because she is that good - then it doesn't matter whether you're 19 or 93; it's the quality that counts.)
Det har verkligen varit en intensiv, rolig vecka! Först balettpremiären, sedan kul att jobba tillsammans med konstföreningen med att förbereda Moa Strinnholms första utställning. Jag var ansvarig för presskontakter och här presenterar jag utställningen i TV4:s nyheter, klicka nedan. Det är också jag som uppdaterar www.harnosandskonstforening.se

Moa%20ung%20konstalang

The opening was a huge success with nearly 200 visitors and the exhibition sold out (I think there were 2 pieces left) within an hour.
Vernissagekvällen blev en succé med nästan 200 besökare och utställningen blev utsåld (så när som på 2 verk) inom en timme. 


People waited in line before it started and the rooms were so crowded people had to take turns.
Folk stod i kö innan vi öppnade och rummen var så fulla av folk att man fick turas om att vara inne.


It was especially fun to see so many younger visitors, many of whom had RSVP:d to our Facebook event, so that the audience was more mixed than usual.
Det var särskilt roligt att se så många unga besökare, varav många hade svarat ja på vår Facebookinbjudan, så att det blev en mer blandad publik.


That's me after the show closed. Det där är jag, efter att vi hade stängt.

photo by LS

There are always two exhibitions going on at the same time in the gallery, one downstairs and one upstairs. The other organisers are showing an exhibition by Elisabeth Moritz, opening the next afternoon, but she was kind enough to let me have a sneak peek and talked about her intricate works the day before.
Det är alltid två utställningar samtidigt i Konsthallen, en uppe och en nere, en anordnas av oss i Konstföreningen och en av Kommunen / Konsthallen. Denna gång har de en utställning av Elisabeth Moritz med vernissage dagen efter oss, men hon var vänlig nog att berätta lite om sin konst och låta mig tjuvtitta på de intrikata verken dagen innan. 


Unfortunately I couldn't go to her opening because the next morning, I magically turned into a vampire. It was a comfortable way of waking up: six little hands patting my face with white make-up and brushing my hair, flattening it into a strict ponytail. Then, I did my first scene in the vampire movie musical Master of the Moon.
Kunde tyvärr inte gå på hennes vernissage för nästa morgon förvandlades jag till en vampyr. Det var ett bekvämt sätt att vakna efter några få timmars sömn: sex små händer som strök vitt smink över ansiktet på mig, borstade mitt hår och plattade ned det till en hästsvans. Sedan spelade jag in min första del i vampyrmusikalfilmen Master of the Moon.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig