Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, October 13, 2011

Stockholm


Last night I came home late after two lovely days in Stockholm filled with poetry and music. I went there to listen to poet Katarina Frostenson read from her new book Flodtid at Forum. There were also brilliant musicians performing works by György Kurtág (which I'd never heard before but I loved it), Fauré et. al. It was such a wonderful evening but I hadn't expected to become that moved by the text especially. She really was a brilliant reader as well as writer.
I går kväll kom jag hem sent efter två fina dagar i Stockholm fyllda av poesi och musik. Jag reste dit för att höra poeten Katarina Frostenson läsa ur sin nya bok Flodtid på Forum. Läsningen varvades med att några fantastiska musiker (t.ex. Roland Pöntinen) spelade bland annat György Kurtág, som jag inte hört förut men verkligen gillade, samt Fauré och annat bra. Det var en jättefin kväll men jag hade inte förväntat mig att bli så berörd, särskilt av texten. Hon var verkligen en otroligt bra uppläsare också, inte "bara" författare. 


I also met my blog friend Lena who happened to be in town. She knew I had been on a bus for 5,5 hours without coffee so she had a large cup waiting for me! Coffee, chocolate and cream...
Träffade också min bloggvän Lena som råkade vara i stan samtidigt. Hon visste att jag suttit på en buss i 5,5 timmar utan kaffe så hon såg till att en stor kopp kaffe med choklad och vispgrädde stod och väntade på mig...photo by Lena www.rollmar.blogg.se

 ...and I went to the museum of modern art to play with the sculptures...
...och så var jag till Moderna muséet och lekte med skulpturerna...

photo by Henrik Persson
 ...and looked at art by Monet, Turner and Twombly. Liked it a lot!
...och tittade på konst av Monet, Turner och Twombly. Gillade!


My favourite was Shade and darkness - the evening of the Deluge by Turner. Look at the little dogs on the bottom! (Took the image online since Turner isn't here to protest.)
Min favorit var Skugga och mörker - Syndaflodens afton av Turner. Kolla på de små hundarna längst ned på mitten! (Bilden tog jag på internet eftersom Turner inte är här och kan protestera.)
Now I'm back in Härnösand. Book club tonight - and I know which book I'm going to bring since there is only one book right now - and there's the poetry festival this entire week in my town.
Nu är jag alltså tillbaka i Härnösand. Bokklubb i kväll - och jag vet vilken bok jag tänker ta med mig för just nu finns det bara en bok. Och så är det poesifestival hela denna vecka här i stan.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig