Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, September 21, 2011

Well, why wouldn't 86-year-olds listen to Lady Gaga? / Ja, varför skulle 86-åringar inte lyssna på Lady Gaga?

I'm currently teaching a two-week creative writing course to elderly, visually impaired students, a super nice group of six women with lots of interesting stories. Today we went to a lecture about ballet company Norrdans and when I gave two of the students a ride back to school (where they're also staying during the course), I had a Lady Gaga cd playing in the car. "It's Lady Gaga," I said in a teacherly fashion. "Yes," said 86-year-old writing student, "I sing one of her tunes a lot but not this one. What's it called... Po-po-po-poker face." Serves me right for not thinking people her age listen to Lady Gaga!
Jag leder just nu en tvåveckors kurs i kreativt skrivande för äldre, synskadade elever; en jättetrevlig grupp med sex kvinnor som har mängder av intressanta saker att berätta. I dag stack vi iväg på en föreläsning om dans med Mira Helenius Martinsson, chef på Norrdans, och när jag skjutsade två av eleverna tillbaka till skolan (där de också bor under kursen) hade jag en cd med Lady Gaga som spelades i bilen. "Det här är Lady Gaga," sa jag pedagogiskt. "Jaa," sa 86-åringen, "jag brukar sjunga en av hennes bitar men inte den här. Vad heter den. Po-po-po-poker face." Rätt åt mig som inte trodde man lyssnade på Lady Gaga i hennes ålder!Recognise the image she's talking about in this pic? Honestly, that's not why we went to this lecture but it was fun and weird to see my poster image presented like this! When I came home I had received an invitation for the opening of the ballet performance... How strange to receive my own image in the mail.
Känner ni igen bilden hon talar om här? Ärligt talat, det var inte därför som vi åkte på denna föreläsning men det var roligt och konstigt att se min affischbild presenteras så här. När jag kom hem hade jag dessutom fått inbjudan till premiären på balettföreställningen, Schakt. Märkligt att få sin egen bild med posten.


Lady Gaga!Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig