Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, September 18, 2011

My poster for ballet company Norrdans / Min affisch till Norrdans

very large on a wall and in smaller format around town; later around Sweden when the company tours with their upcoming productions Schakt and Feeding Monsters
i jätteformat på teaterns vägg och i mindre storlek runtom i stan; längre fram runtom i Sverige när Norrdans turnerar med sina nya produktioner Schakt och Feeding MonstersMy name is actually on the posters... I'm excited to see what the programmes, ads and stuff will look like. The  smaller posters are exactly the way they're supposed to be, colour wise and with the right saturation. Someone else added the text but I made the decision to use yellow and red.
Mitt namn står faktiskt på affischerna... Ska bli spännande att se hur programmen, annonser osv kommer att se ut. De små affischerna är precis som de ska vara färgmässigt. Det var jag som tyckte att texten skulle vara gul och röd, men någon annan har gjort själva layouten.

konstfoto art photography Maria-Thérèse Andersson afiori

I photographed the dancer but everything else is painted. I was inspired by classical statues in Sala Ottagona in Rome, by Caravaggio (not saying I am Caravaggio but you get that), and by resurrection (wings, a spirit rising).
Jag fotograferade dansaren och resten har jag målat. Inspiration kom från antika statyer i Sala Ottagona i Rom, från Caravaggio (vilket inte betyder att jag tror jag är Caravaggio, men det fattar ni) och från tankar om återuppståndelse (vingar, en själ som stiger upp).


konstfoto Norrdans konstfotografi av Maria-Thérèse Andersson Afiori www.afiori.com Fine art photography fotokonst fotograf Härnösand dans
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig