Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Monday, September 26, 2011

Under the weather / Småsjuk


A mean little cough virus army attacked me and I woke up this morning without a voice... eeek! Hopefully it will go away as quickly as it came... I'm really glad this happened after I finished teaching the writing course.
En elak liten hostvirusarmé har attackerat; jag vaknade berövad på min röst - inte kul! Förhoppningsvis går det över lika snabbt som det kom. Tur i alla fall att detta hände då jag var klar med skrivkursen. 

So... I've spent the day drinking tea and taking lots of natural - and other - remedies... Well prepared!
Så... I dag har jag druckit en massa té och tagit mängder av naturliga och andra läkemedel... Välförberedd!


I've also made weird hairstyles and practised my layering skills since I've been warm, cold, warm, cold - in this picture I'm wearing a wool sweater, a long t-shirt, a skirt and tights..!
Jag har även gjort lite konstiga frisyrer och övat upp min skicklighet i kläder lager på lager eftersom jag varit ömsom varm, ömsom kall. På denna bild har jag en tröja i ullblandning, en lång t-shirt, en kjol och tjocka strumpbyxor..! 

One of my weird hairstyles. En av de konstiga frisyrerna.
I have a lot to do toward the end of the week, so keep your fingers crossed this cold will go away. I think my voice is starting to come back tonight; kind of freaky to not be able to make a sound.
Jag har mycket att göra mot slutet av veckan, så håll tummarna att den här förkylningen försvinner. Tror att min röst är på väg tillbaka i kväll; väldigt skumt att inte kunna få fram ett enda ljud.

Share:

5 comments

Unknown said...

I hope you feel better soon! I just discovered the joys of mint tea, but that's more for an upset stomach. And I love your weird hairstyle experiments, so important to play when you're sick!

xo Mary Jo

Anonymous said...

I hope you feel better! :)
Your little hair experiment looked good, not weird! :)

mamma said...

Krya på dig !

Maria-Thérèse ~ www.afiori.com said...

Thank you, tack så mycket!

The Gossamer Tearoom said...

We do hope you are feeling much better today!!

Hugs,

Betty & Victor

© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig