Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, September 17, 2011

In memory of / Till minnet av

A few days ago I thought I have to contact her soon and see how she's doing nowadays. 
That was the day she died. 
För några dagar sedan tänkte jag att jag måste kontakta henne snart och höra hur hon har det nuförtiden. 
Det var den dagen hon dog.


Mysan Linder levde i 25 år
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig