A walk on the beach / En strandpromenad

and some photos I took / och några bilder som jag tog

Maria-Thérèse Sommar