Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, August 2, 2011

Pictures at an exhibition, chocolate shop and afternoon tea with a bunny / Tavlor på en utställning, chokladaffär och afternoon tea med en hareHello, hello! Today my little exhibition started in Sundsvall. Three super nice fans showed up ("we're your fanclub!" they said) and took me to a chocolate shop afterwards! I had to eat all my pralines at once because it was very warm outside. I know, poor me. Then I was invited to an afternoon tea party somewhere else. A lovely place which turned out to be a fairy garden with a cute hopping bunny that wasn't even afraid - but very fast. Unfortunately I only had my 50mm lens, no zoom.
Hej, hej! I dag började min lilla utställning hos Kaisa-Marja i Sundsvall. Tre jättetrevliga fans dök upp ("vi är din fanclub!" sa de) och tog med mig till en chokladaffär efteråt! Jag var tvungen att äta upp alla mina praliner direkt för det var riktigt varmt ute. Stackars mig, eller hur. Sedan blev jag inbjuden på tékalas någon annanstans. Detta annanstans visade sig vara en vacker féträdgård med en söt, skuttig hare som inte ens var särskilt rädd - men väldigt snabb. Tyvärr hade jag bara med mig 50mm-objektiv utan zoom.

photo by Karin L

more days should be like this! / så här borde man ha det oftare!

My photos will be hanging in the Kaisa-Marja shop until August 31st and she will then continue to carry my notebooks and jewellery. The exhibition is small but good ;) and I've titled it I Will Fly To You after one of my photos. The photo for the poster is brand new though; I took it in Paris.
Mina fotografier kommer att hänga i Kaisa-Marjas butik till 31/8 och hon kommer därefter att fortsätta sälja mina anteckningsböcker och smycken. Utställningen är liten men naggande god, för att citera en ur "fancluben", och jag har döpt den till I Will Fly To You efter mitt foto med samma namn. Bilden till affischen är däremot ny; tog den i Paris.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig