Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, August 1, 2011

One of those days when everything comes together / En sådan dag då allt fungerar

Maria-Thérèse Sommar
Maria-Thérèse Sommar
Seriously - what is it with time? Why are some days so short and others really long? I woke up late today after sleeping far too little but I've had time for a photo shoot at the beach for a future project, framing photographs for the exhibition tomorrow, making necklaces, packing things... Still not finished but everything is working out okay.... Normally I would be hurrying about with a frown on my face. A long day at exactly the right moment!
Allvarligt talat - vad är det med tiden egentligen? Varför är vissa dagar så korta och andra jättelånga? Vaknade sent i dag efter att ha sovit alldeles för lite men har ändå hunnit åka till stranden och fotografera till ett kommande projekt, rama in fotografier till utställningen som börjar i morgon, tillverka halsband, packa saker... Fortfarande inte klar men det känns lugnt. I vanliga fall skulle jag just nu springa omkring med en stor bekymmersrynka i pannan. En lång dag vid exakt rätt tillfälle!

Sara, rock star, vampire, model boat owner, photo assistant and chef!
Sara, rockstjärna, vampyr, modellbåtägare, fotoassistent och kock!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig