Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, July 1, 2011

Exhibition at Lögdö bruk / Utställning på Lögdö bruk


Today (2 July) was the opening of my exhibition at Lögdö bruk - great fun BUT some of my larger photos were damaged by very high humidity so I am removing half of my exhibition. I could only leave the smallest ones until next weekend.
I dag (2 juli) var det vernissage för min utställning på Lögdö bruk - jättekul MEN flera av mina större fotografier blev skadade pga mycket hög luftfuktighet så jag fick ta hem halva utställningen. Kunde tyvärr bara lämna kvar de minsta fotografierna som får hänga till nästa helg.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig