Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, June 7, 2011

I am not suddenly specializing in photographing politicians, but... / Inte för att jag tänkt specialinrikta mig på att bli politikerfotograf, men...

You saw Mr Red with the Green Trousers yesterday and perhaps you've also seen Mr Green on my blog, but today I met Mr Blue, Anders Gäfvert. Actually to take pics for his driver's license renewal but I also took some more creative shots. Ni såg ju herr Röd med de gröna byxorna i går och kanske ni även har sett herr Grön, men i dag träffade jag herr Blå, Anders Gäfvert. Egentligen skulle jag ta hans nya körkortsbild men jag passade även på att ta några mer kreativa bilder.


Who's the best photographer? Oh yes.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig