Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, June 8, 2011

This is what we do in the Härnösand art society / Sådant här gör vi i Härnösands konstförening

Apart from deciding which exciting artists should exhibit, the board also has super nice meetings which sometimes include wine and food and finally being able to party outdoors. This evening we were invited to board member Gerd who had prepared an amazing dinner with veggie pie (and a meat option), melons and strawberries and salad and wine and bread, and we sat in her garden under a beautiful tree.
Förutom att bestämma vilka spännande konstnärer som ska ställa ut har vi i styrelsen också jättetrevliga möten som ibland inkluderar vin och mat och att äntligen kunna kalasa utomhus. I kväll var vi bjudna till Gerd som hade lagat en fantastisk middag med vegetarisk paj och ett köttalternativ, meloner och jordgubbar och sallad och vin och bröd, och vi satt i hennes trädgård under ett vackert träd.
afiori girl is not used to drinking so one glass of wine made her giggle more than she normally does in a year, which is a good thing because this was not a good day at all until evening came.
afiorimänniskan är inte van vid att dricka så ett enda glas vin orsakade mer fnitter än vad som i snitt fnittras under ett helt år, vilket var tur för det här var ingen bra dag alls innan den blev kväll.


I am also happy to announce that the tree I photographed a couple of days ago is an apple tree.
Jag kan också nöjt meddela att det där trädet som jag fotograferade för ett par dagar sedan visst är ett äppelträd.

Thank you, Gerd, for a super nice evening! Tack Gerd för en jättefin kväll!

You should all become members of an art society! Yay! Gå med i Härnösands konstförening ni också! Jippi! Hemsidan kommer snart att uppdateras: www.harnosandskonstforening.se

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig