Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, June 7, 2011

The national day and Louisa Lyne un di Yiddishe Kapelye / Nationaldagen i Härnösand och intervju med Louisa LyneThis is Louisa Lyne. I interviewed her before her concert this past weekend, took photos and also wrote a bit about the concert. She was awesome! The band is called Louisa Lyne un di Yiddishe Kapelye and there's a website in English and Yiddish here.
Detta är Louisa Lyne och hennes band Louisa Lyne un di Yiddishe Kapelye. Jag intervjuade och fotade henne i lördags före deras konsert på Metropol i Härnösand. Det finns en hemsida på både engelska och yiddish här.


Left-click to enlarge / Vänsterklicka på bilden för att läsa

This one is about Sweden's national day, yesterday. Three of the pics below are by me. / Den här är om nationaldagen. Tre av bilderna nedan är tagna av mig.

Left-click to enlarge / Vänsterklicka för att förstora
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig