Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, April 19, 2011

Part 4, In which she tries to escape, searches for a key, looks at the flowers outside the window but is trapped inside the room / Del 4, I vilken hon försöker fly, letar efter nyckel, ser blommorna utanför fönstret i trädgården men är fångad inne i rummet

[photo story]
Part 1, click here
Part 2, click here
Part 3, click here
 

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig