Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, April 18, 2011

Part 3, In which she realises something is wrong. Time is standing still in the castle and she is locked in. / Del 3, I vilken hon inser att något är fel. Tiden står still och hon är inlåst i slottet.

[photo story]
Part 1, click here
Part 2, click here

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig