Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, April 18, 2011

Part 3, In which she realises something is wrong. Time is standing still in the castle and she is locked in. / Del 3, I vilken hon inser att något är fel. Tiden står still och hon är inlåst i slottet.

[photo story]
Part 1, click here
Part 2, click here

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig