Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, April 4, 2011

The first! / Den första!

Can you see it? I ran after it like crazy, practically shouting across town!
Ser ni den? Jag sprang efter den som en galning och nästan skrek över stan!


This was last year's first, held by my sister! Today I only carried my mobile phone, hence the crappy photo above but I don't care, spring is near!
Det här var förra årets första, på min systers hand! I dag hade jag bara mobiltelefonen på mig, därav den kassa bilden här ovanför men jag bryr mig inte för snart är det vår!


Also, first day I could wear my spring jacket and no gloves! Yay! There is a lot of snow left but the streets are clear. I bought strawberries and ice cream to celebrate.
Det var också första dagen jag kunde ha vårjacka och inga vantar! Jippi! Massa snö kvar men gatorna är bara. Köpte jordgubbar och glass för att fira.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig