Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent

Thursday, March 10, 2011

Today I... / I dag...

...had a semla (which was not as good as this one, baked by my aunt)
...åt jag en semla (som inte var lika god som den här, bakad av min moster)


...watched a beautiful dog wait for a really, really, really long time outside a shop
...såg en vacker hund vänta jätte, jätte, jättelänge utanför en affär


...observed clouds
...observerade moln



...and for the first time in 5,5 months, I could take my mittens off without being (very) cold!
...och för första gången på fem och en halv månad kunde jag ta av mig vantarna utan att frysa (särskilt mycket)!



Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig