Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, March 10, 2011

Today I... / I dag...

...had a semla (which was not as good as this one, baked by my aunt)
...åt jag en semla (som inte var lika god som den här, bakad av min moster)


...watched a beautiful dog wait for a really, really, really long time outside a shop
...såg en vacker hund vänta jätte, jätte, jättelänge utanför en affär


...observed clouds
...observerade moln...and for the first time in 5,5 months, I could take my mittens off without being (very) cold!
...och för första gången på fem och en halv månad kunde jag ta av mig vantarna utan att frysa (särskilt mycket)!Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig