Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, March 12, 2011

Little things / Små saker

Found in a box in my old room in my mum's house
Hittat i en låda i mitt gamla rum hos mamma

Bracelet I made in kindergarten, a butterfly I made, my first watch (that thing you wore before mobile phones), my first hair clips (yellow dogs which my dad gave me), my second hair clips (red barrettes my mum gave me), lego figure, plastic necklace, etc. I remember every single thing, their smell and how they feel.
Armband som jag gjorde i förskolan, en fjäril som jag gjort, min första klocka (grejen man hade före mobiltelefoner), mina första hårspännen (gula hundar som jag fick av pappa) mina andra hårspännen (röda som jag fick av mamma), legofigur, plasthalsband m.m. Kommer ihåg varenda sak, deras doft och hur de känns.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig