Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, March 8, 2011

Things I've been working on lately / Saker jag jobbat med den senaste tiden

I'm working on all sorts of things at once right now - photography and translation jobs - and just sent a large order of afiori items to a new shop which opens in Stockholm soon. It's called Fridoliv and is centrally located at Rådmansgatan 43. They are going to carry my handmade notebooks, scrapbooks, necklaces and my poetry book to begin with! These are some of the things I packaged up and sent to them.
Jag jobbar med allt möjligt på samma gång just nu - fotojobb, översättning - och har precis skickat iväg en stor beställning med mina saker från afiori till en butik som snart öppnar i Stockholm. Den heter Fridoliv och är centralt belägen på Rådmansgatan 43. De kommer att sälja mina handgjorda anteckningsböcker och album, halsband och min diktbok till att börja med! Här är några av sakerna jag postat till dem. 


Also made some new business cards with my logo and url on top of different collages I made (rather than below the image). Hmm... What do you think?
Gjorde också nya visitkort med min logo och mitt www ovanpå några av mina collage (i stället för att ha informationen under bilderna). Hmm... Vad tycker ni om det?
I love having this much to do! This is me working on the translation, Sunday night. I ate a lot of sweets and decided it was tiara time.
Älskar verkligen att ha så här mycket att göra! Här är jag när jag jobbade med översättningen i söndags natt! Åt rätt mycket godis och bestämde mig för att det var tiaradags.


Ha!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig