Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, March 7, 2011

Portraits / Porträtt

It's not every day that I get to photograph my sister and my mum! / Det är inte var dag jag får fotografera min syster och min mamma!

My sister also took some photos of me.. She made me really happy because she said she thought about the Twin Ghosts while taking this one!
Min lillasyster tog några bilder på mig också... Jag blev glad för hon sa att hon tänkte på Tvillingspökena när hon tog den här!

Maria-Thérèse Andersson

First balcony fika! Yay! / Första balkongfikat! Jippi!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig