Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, March 27, 2011

Ran into tiara girl / Sprang på tiaraflickan


She was off to a party, of course, and had dyed her hair pink. Her little sister too. "Mommy dyed it!" said four-year-old. "And it's toxic!" said two-year-old.
Hon var på väg till ett kalas, förstås, och hade färgat håret rosa. Hennes lillasyster också. "Mamma färgade det!" sa fyraåringen. "Och det är giftigt!" sa tvååringen.


P.S. Oh yes, of course it's temporary! It had already washed out quite a bit. And I'm pretty sure four-year-old made the decisions here.
Självklart går färgen att tvätta ur! Den hade redan bleknat betydligt. Jag är rätt säker på att det var fyraåringen som bestämde över det här projektet.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig