Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, March 28, 2011

Freelancer strikes again / Frilansaren slår till igen

Hello, hello! Yesterday I went to a concert with Trio Stravaganti and wrote this article. Yay! Now I shall prepare a sort of lecture about creativity and my work for later this week...
Hej, hej! I går var jag på konsert med Trio Stravaganti och skrev denna artikel. Skoj! Nu ska jag förbereda en sorts föreläsning om kreativitet och mitt jobb för senare denna vecka...

left-click to enlarge / vänsterklicka för att läsa
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig