Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, March 26, 2011

Swan Lake, vernissage, carrot cake, lecture, book signing... / Svansjön, vernissage, morotskaka, föredrag, boksignering...

Fun and busy day in Härnösand today! This is me having carrot cake during the intermission of Swan Lake, but I'm getting ahead of myself...
Rolig och intensiv dag i Härnösand i dag! Här är jag när jag äter morotskaka i pausen på Svansjön, men nu går jag händelserna i förväg...

photo by Alveola
First I went to a book signing with Carina Kågström, a talented artist with a lot of humour and thought in her works.
Först var jag på boksignering med Carina Kågström, en begåvad konstnär med mycket humor och tanke i sina bilder.


Can you believe she actually drew a picture for me below the signature!
Hon till och med ritade en bild åt mig i signaturen!


Then there were two exhibitions opening at the same time. Since I'm in the board of the art society I helped organise one of them (didn't do much this time, but anyway). The huge exhibition is by Nina Bondeson who also held a very interesting and fun lecture.
Sedan var det vernissage för två utställningar samtidigt på Härnösands konsthall. Eftersom jag är med i konstföreningens styrelse hjälpte jag till att anordna en av dem (fast ärligt talat gjorde jag inte mycket denna gång, men ändå). Stora utställningen är av Nina Bondeson som också höll ett väldigt intressant och roligt föredrag.


She creates the most intricate paintings and embroideries combined with texts and stories. I really loved the two black and white drawings below; left-click to enlarge.
Hon skapar de mest detaljrika målningar och broderier med texter och berättelser. Jag tycker verkligen jättemycket om de svartvita teckningarna här under; vänsterklicka för att förstora.
 

Birgitta Nenzén also exhibited very diverse works - paintings, embroideries, collages... (Below)
I really need to go back and look more carefully soon because I had to hurry off to see Swan Lake!
Birgitta Nenzén ställde också ut väldigt varierade verk - målningar, broderier, collage... (Nedan)
Jag måste verkligen gå tillbaka och titta ordentligare för det var dags att skynda iväg och se Svansjön!


You may remember the dance company I told you about, NorrDans, whose next poster I'm going to photograph (yay again!). I had actually never been to a dance performance before but I had at least listened to Swan Lake. In this performance, though, the music was quite different and modern but you could still hear parts of Tchaikovsky's original music. The dancers were soooo talented and it was really cool. I went with my friend Alveola and that's when we had the carrot cake from the beginning of this post. Yay! Thank you, NorrDans, for this lovely performance!
Ni kommer ihåg att jag berättade om NorrDans och att jag ska fotografera deras nästa affisch (jippi en gång till!). Jag hade faktiskt aldrig varit på någon dansföreställning förut men hade åtminstone hört Svansjön. I den här föreställningen är musiken ändrad och modern, men man kan höra lite av Tjajkovskis originalmusik också. Dansarna var sååååå begåvade och det var väldigt coolt. Jag gick med min vän Alveola och det var då vi åt morotskakan som var med där i början. Jippi! Tack, NorrDans, för den här fina föreställningen!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig