Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, March 13, 2011

Photo meme: Open / Fototriss: Öppen

For this week's 3 photo challenge Fototriss, topic: "open".
För denna veckas Fototriss med temat "öppen".
These relate a bit to my post earlier today, especially the ballerina music box. The letters in the photo above are a lot older than I am though :)
Dessa har att göra med mitt inlägg tidigare i dag, särskilt speldosan med ballerinan inuti. Breven här ovanför är dock betydligt äldre än jag :)


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig