Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, March 17, 2011

On my desk / På skrivbordet


and also these och de här

never a good idea to have a glass with brushes next to a cup of coffee! Much too easy to accidentally drink a bit of greenish blue beverage with far too little caffeine in it. 
aldrig en bra idé att ha ett glas med penslar bredvid en kopp kaffe! Lätt hänt att man dricker någon konstigt grönblå dryck med för lite koffein.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig