Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, March 18, 2011

Jazz!

More freelance work, in the newspaper today, about a concert last night. Yellowjackets, a jazz band from Los Angeles, along with a local youth orchestra and the High Coast Jazz Orchestra. I'm having fun writing and taking photos at all these different events!
Mer frilansjobb, i tidningen i dag om konsert i går kväll. Yellowjackets, ett band från Los Angeles, tillsammans med länsungdomsstorbandet och High Coast Jazz Orchestra. Jag har riktigt kul när jag skriver och fotar så varierade saker!

left-click to enlarge / vänsterklicka för att läsa. Tidningen Ångermanland.Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig