Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, March 30, 2011

Off to lecture about creativity / Ska iväg och föreläsa om kreativitet

I'm on my way north to Umeå and Vindeln to talk at an inspiration day! An art teacher contacted me and asked if I could come and talk about my work at her school and I'm very excited to do so. Funnily enough, a friend of mine had just said: "Can't you have some sort of creativity course?" shortly before I was contacted and I was wondering how and where to do something like that.
Jag är på väg norrut till Umeå och Vindeln för att tala på en inspirationsdag! En bildlärare kontaktade mig och frågade om jag kunde komma till hennes skola och berätta om hur jag jobbar och det ska bli jättekul att göra det. Lustigt nog hade en kompis till mig sagt: "Kan du inte ha någon sorts kreativitetskurs?" precis innan jag blev kontaktad om det här och jag hade börjat fundera på hur och var jag kunde göra något sådant.

Maria-Thérèse Andersson afiori

I've prepared a slideshow for my talk which will be about how and why I started my business, what afiori means (do you know?), how I work, how to get started if you don't feel inspired, how to deal with mean people (!) and lots of other things. Hopefully they'll like it. We're also going to do some experimental photography.
Jag har förberett ett bildspel till det jag ska berätta om - hur och varför jag startade mitt företag, vad afiori betyder (vet du det?), hur jag jobbar, hur man kan komma igång med något om man inte känner sig inspirerad, vad man kan göra åt elaka personer (!) och en massa andra saker, så jag hoppas de kommer att tycka om det. Vi kommer även att ta lite experimentella bilder.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig