Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, March 31, 2011

Thank you, sweet students in Vindeln / Tack till alla fina elever i Renforsskolan


Left-click to enlarge / Vänsterklicka för att förstora

It was so much fun to talk about creativity and make photo experiments at the creativity day I just participated in at a school in Vindeln, close to Umeå. The students (grades 7-9) and teachers were sooo unbelievably nice and fun! A couple of students thought I should blog everybody, so these are some group shots. (A note to Renforsskolan: please use the photos we took any way you choose.) I'm sorry I can't credit everyone who took the photos above! Either Didrik or Henke took the photo of me. Thanks for being so sweet and welcoming, and thank you art teacher Chris for inviting me!
Det var så kul att prata om kreativitet och göra fotoexperiment på inspirationsdagen som jag nyss var med på i Renforsskolan i Vindeln, nära Umeå. Eleverna (klass 7-9) och lärarna var SÅ otroligt trevliga och roliga! Ett par elever tyckte att jag skulle blogga alla, så här kommer några gruppbilder. (Till er på Renforsskolan: använd bilderna vi tog precis hur ni vill! :) Tyvärr är jag osäker på vem som tagit vilken bild!! Det var antingen Didrik eller Henke som tog bilden på mig. Tack för att ni var så gulliga och välkomnande och tack till bildläraren Chris som bjöd in mig!

Left-click to enlarge / Vänsterklicka för att förstora
art teacher Chris

You also need to listen to this video. During the breaks, different students performed and they were super talented. / Ni måste också lyssna på denna video. På rasterna uppträdde olika elever och de var jättebegåvade!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig