Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, February 12, 2011

So I built a camera! Here's my new Gakkenflex / Jo, jag har byggt en kamera

This is the camera I built two days ago. It took about 2,5 hours of which I spent quite some time adjusting the shutter to make it close properly and fast enough.
Här är kameran jag byggde i förrgår. Det tog ungefär 2,5 timmar och då lade jag en hel del tid på att justera slutaren så att den stängdes ordentligt och tillräckligt snabbt.

Gakkenflex gakken flex Recesky Maria-Thérèse Andersson afiori

This camera is actually a Gakkenflex knock-off called Recesky. The instructions were in Chinese but I'm from the land of Ikea so construction is in my genes.
Kameran är egentligen en kopia av Gakkenflex och heter Recesky. Instruktionerna var på kinesiska men jag har väl satt ihop en Ikeamöbel eller två och anser mig ha byggande i generna.


My horses think it looks pretty cute. The film wouldn't catch onto the sprocket properly so I taped some ribbon inside the camera to push the film closer to the plastic "wheel". Worked like a charm.
Mina hästar tycker den är hemskt söt. Filmen fastnade inte ordentligt på piggarna inuti kameran så jag tejpade fast ett hårband för att trycka filmen närmare kugghjulet. Funkade bra.


Here's a picture through the viewfinder.
Här är en bild tagen genom sökaren. 


My aunt Marianne was worried about the lack of lens caps so she gave me a jam jar cover to use with a hair tie. I started to shoot my first film today; results to come.
Min moster Marianne tyckte inte det såg bra ut att kameran saknar linsskydd så hon gav mig en liten syltburksduk att sätta fast med en hårsnodd. Började på första rullen idag så resultaten kommer senare. 

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig