Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Thursday, February 10, 2011

Whatcha doing? / Vad gör ni då?

Me, I'm building a camera! It's a Gakkenflex and cost next to nothing. I've had my fair share of Kinder eggs in my life so this shouldn't be a problem. Enough about me - what are you doing?
Själv bygger jag en kamera! Den heter Gakkenflex och var nästan gratis. Jag har ätit rätt många Kinderägg i mitt liv så det här ska säkert gå bra. Men nog om mig - vad gör ni i kväll då?

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig