Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, December 31, 2011

...and a landscape / och ett landskap


This one belongs with the photos I posted a couple of days ago, the lace portrait series. I will probably be back with some kind of New Year's post as well ;)
Den här hör ihop med bilderna jag lade ut för ett par dagar sedan, spetsporträtten. Jag återkommer nog senare med något nyårsrelaterat ;)
Share:

Wednesday, December 28, 2011

Lace portraits / Porträtt med spets

The twin ghosts and me / Tvillingspökena och jag

konstfoto art photography konstfotograf fotograf Sundsvall Härnösand Maria-Thérèse Andersson afiori www.afiori.com

Share:

Monday, December 26, 2011

Oops, I ate Santa (lots of sparkly Christmas pics to ease the pain) / Hoppsan, jag åt upp tomten (många glittriga bilder som plåster på såren)


Merry Christmas to everyone who celebrates today! If Santa doesn't come to your house there's an explanation at the end of this post.
God jul till alla som fortfarande firar och god fortsättning till alla som firade på julafton! Om tomten inte kom hem till er finns det en förklaring i slutet av detta inlägg.


We celebrate on Christmas Eve and were invited to my aunt for a delicious dinner (veggie for me, my sister and our mum and mixed for the other guests). She started by serving glögg (mulled wine), which she had made herself in 1996, out of these gorgeous little cups above.
Vi firade julafton hos min moster som bjudit in oss på delikat middag (vegetariskt till mig, mamma och syster, blandat till de andra gästerna). Först serverade hon glögg som hon gjort själv 1996 i de jättesöta kopparna ovan!My aunt Marianne and her husband Olle (below) also enjoyed the feast. / Min moster Marianne och hennes man Olle (nedan) njöt också av kalaset.


My mum...


I photographed my sister earlier in the day when there was beautiful sunshine outside (it still gets dark shortly after 2 p.m. though).
Jag fotade min syster tidigare på dagen när det var vackert solsken ute (även om det fortfarande blir mörkt strax efter kl 14).


In the evening it was time to open presents and I was quite spoiled...
På kvällen var det dags att öppna julklappar och jag blev rejält bortskämd...
We actually celebrated a bit the day before Christmas eve as well since my sister's boyfriend was off to his mum's for Christmas. He gave me this beautiful suitcase, very afiori!
Vi firade faktiskt lite dagen före julafton för min systers fästman skulle till sin mamma och fira jul. Av honom fick jag denna vackra väska, väldigt afiori!

photo by my sister


Today I chilled with my mum and my sister and we had lovely fika and watched movies.
I dag tog jag det lugnt med mamma och syster, fikade jättegott och kollade på film.


Oh, and if Santa didn't make it to your house... Sorry! He was really tasty!
Och om tomten inte kom hem till dig... Sorry! Han smakade gott.

online gif animator

photo by Louise Andersson

Thank you so, so much everyone who gave me such thoughtful, beautiful gifts! You really know me! And thanks to my aunt for the Christmas Eve dinner and to my mum for the Christmas Day dinner. Aaah, now I'm full AND spoiled.
Tack så himla mycket alla som gav mig så fina, omtänksamma presenter! Ni känner mig verkligen! Och tack min moster för julaftonsmiddagen och mamma för juldagsmiddagen. Aaaah, nu är jag mätt OCH bortskämd!

Share:

Saturday, December 24, 2011

Merry Christmas! / God jul!

Merry... Kissmas! 
from a sunny Sweden

crop image


pics by sister
Share:

Wednesday, December 21, 2011

Bringing old photographs to life / Att ge liv åt gamla fotografier

Then and now / Då och nu

This man and his wife asked me to scan and improve a couple of their old photos and make enlargements for their children last Christmas. The photos of the couple were tiny wallet ones, well-loved, but I increased contrast, made very basic retouch and printed them on professional, high gloss photo paper. They ended up looking great both as black and white and sepia toned. In the picture below you'll see the originals on top and my versions on the bottom. Today I met the couple again and they proudly showed me the framed photos they'd kept for themselves. I always like to look at old photographs and it's a strange feeling to "make" them once again; they look brand new, unscratched and glossy, as if they were taken then and now... simultaneously.

Denne man och hans fru bad mig scanna in och förbättra ett par gamla fotografier på dem och göra förstoringar till deras barn förra julen. Det var små plånboksbilder som man såg hade hängt med länge och tyckts mycket om, men jag ökade kontrasten, gjorde enkla retuscheringar och skrev ut dem på högblankt proffsfotopapper. De såg bra ut både som svartvita och sepiatonade. På bilden nedan ser ni originalen upptill och mina versioner längst ned. I dag träffade jag paret igen och de visade stolt upp ett av de inramade fotografierna som de behållit själva. Jag gillar att titta på gamla fotografier och det är en märklig känsla att "göra" dem på nytt; de ser splitternya ut, blanka och utan repor, som om de vore tagna både nu och för längesedan... samtidigt.


Share:

Tuesday, December 20, 2011

Christmasy / Juligt

Share:

Sunday, December 18, 2011

Sunday snow day fika day


The snow came at me like tiny wet projectiles today. Why am I not looking miserable? Why, because I met the lovely Lena for super nice fika and she brought Christmas gifts. Then there were santas handing out glögg (mulled wine) in the town square and I also ran into actress / teacher Cecilia and we talked about love, money and green Christmas lights.
Snön flög på mig som blöta små projektiler i dag. Varför var jag ändå glad? Jo, för att jag träffade den fina Lena och fikade, väldigt trevligt och gott och julklappar hade hon med sig dessutom. Sedan stod tomtar och delade ut glögg på torget och där stötte jag på Cecilia, skådespelerska och lärare, och vi pratade om kärlek och pengar och grön julbelysning.


The snow was pink and purple. Snön var rosa och lila. This here is Lena, one of the photos I took for her 80th birthday! Detta är Lena på ett av fotografierna jag tog  inför hennes 80-årsdag!

Lena Gedin
fotograf Maria-Thérèse Andersson, Härnösand
Share:

Saturday, December 17, 2011

Available art / Konst till salu


I have one left from an edition of 3. This photograph is titled The Tree and it is just over 4,5 inches. Price: SEK 700 (approximately $116, check Paypal's rates). Comes matted, signed & numbered. Click below to buy or e-mail me at info@afiori.com!
Jag har ett kvar ur en upplaga av 3 av det här fotografiet som heter Trädet och är ca 11,5 cm. Pris: 700:-, i passepartout, signerad & numrerad. Klicka nedan för att köpa eller maila mig på info@afiori.com!

konstfoto Maria-Thérèse Andersson afiori
Maria-Thérèse Andersson 2011, 3/3pay securely via Paypal
konstfoto konstfotografi art photography fotograf Härnösand Maria-Thérèse Andersson
Share:

Friday, December 16, 2011

Visiting your artwork / Att hälsa på hemma hos sin konst


Today I delivered a photograph straight to the home of two real collectors. It was fun and strange to see some of my other pieces already hanging in their home! I do sometimes wonder where my photos end up; maybe I should visit my artwork more often ;)
I dag levererade jag ett foto raka spåret hem till två riktiga samlare. Det var roligt och konstigt att se några av mina inramade bilder som redan hängde hemma hos dem! Ibland undrar jag vart mina bilder tar vägen. Kanske jag borde hälsa på dem lite oftare ;) 


I was only carrying my mobile phone so pictures aren't great but you'll see my photos on the right
Jag hade bara mobiltelefonen så bilderna är inte jättebra men ni ser mina fotografier till höger


The lovely couple... Det fina paret...


...and their new photograph ...och deras nya fotografi

Share:

Wednesday, December 14, 2011

Gift ideas / JulklappstipsHello, hello!  
Have you visited my shop lately? It is filled with photographs and collages and photo necklaces that I make - with my photographs or with yours! Prints are ready to ship and I have some necklaces in stock (necklace pendants have a few days' production time) and shipping normally takes between 4 and 6 business days worldwide. My shop: http://afiori.etsy.com 
Hej, hej!
Har ni besökt min nya butik än? Där finns fullt av fina fotografier och collage och fotohalsband som jag tillverkar - med mina bilder eller dina! Bilderna är klara för leverans och jag har en del halsband på lager, annars har halsbandshängen en produktionstid på några dagar. Titta in i min svenska butik på Adorna! http://adorna.se/stores/36 I am also going to list some of my handmade books again soon - perfect for a Valentine's or baby gift, to use as wedding guestbooks or for planning a summer vacation.
Jag kommer också att lägga ut en del av mina handgjorda böcker snart igen - fina presenter till Alla hjärtans dag, dop, att ha som gästböcker på bröllop m.m. eller till att planera sommarens resa.


psssst: like my brand new facebook page?
psssst: gilla min splitternya facebooksida?

Maria-Thérèse Andersson konstnär Härnösand, afiori, www.afiori.com, fotograf, konstfoto, konstfotografier, Etsy, Adorna, handgjorda böcker, handmade books, art photography, art photographer, Sweden
Share:

Sunday, December 11, 2011

Summer memories II / Sommarminnen II

Rome, the best moment when sunlight hit the only yellow building and the yellow building only among the grey
Rom, det finaste ögonblicket när solskenet strålade gult mot det enda gula huset bland grå

Rimini, where everyone wore flowers in their hair and I bought a big red one
Rimini där alla hade blommor i håret och jag köpte en stor röd

Pantheon, Rome

Paris in the bar with JC and the filmmaker
Paris i baren med JC och filmarenShare:

Friday, December 9, 2011

Summer memories / Sommarminnen

It's a very dark and stormy day in Härnösand... Let's brighten things up a bit! I've been looking through my photos from my travels this past summer; here are some photos from Rome, Rimini and Paris...
Det är en väldigt mörk och stormig dag i Härnösand... Försöker lysa upp tillvaron genom att titta igenom mina bilder från Rom, Rimini och Paris i somras; här kommer några foton...
Paris Opera balcony photo by Maria-Thérèse Andersson

Fotograf: Maria-Thérèse Andersson Härnösand
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig