Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, December 21, 2011

Bringing old photographs to life / Att ge liv åt gamla fotografier

Then and now / Då och nu

This man and his wife asked me to scan and improve a couple of their old photos and make enlargements for their children last Christmas. The photos of the couple were tiny wallet ones, well-loved, but I increased contrast, made very basic retouch and printed them on professional, high gloss photo paper. They ended up looking great both as black and white and sepia toned. In the picture below you'll see the originals on top and my versions on the bottom. Today I met the couple again and they proudly showed me the framed photos they'd kept for themselves. I always like to look at old photographs and it's a strange feeling to "make" them once again; they look brand new, unscratched and glossy, as if they were taken then and now... simultaneously.

Denne man och hans fru bad mig scanna in och förbättra ett par gamla fotografier på dem och göra förstoringar till deras barn förra julen. Det var små plånboksbilder som man såg hade hängt med länge och tyckts mycket om, men jag ökade kontrasten, gjorde enkla retuscheringar och skrev ut dem på högblankt proffsfotopapper. De såg bra ut både som svartvita och sepiatonade. På bilden nedan ser ni originalen upptill och mina versioner längst ned. I dag träffade jag paret igen och de visade stolt upp ett av de inramade fotografierna som de behållit själva. Jag gillar att titta på gamla fotografier och det är en märklig känsla att "göra" dem på nytt; de ser splitternya ut, blanka och utan repor, som om de vore tagna både nu och för längesedan... samtidigt.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig