Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, December 31, 2011

...and a landscape / och ett landskap


This one belongs with the photos I posted a couple of days ago, the lace portrait series. I will probably be back with some kind of New Year's post as well ;)
Den här hör ihop med bilderna jag lade ut för ett par dagar sedan, spetsporträtten. Jag återkommer nog senare med något nyårsrelaterat ;)
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig